9 kropek na kreatywność

Zadanie: Połącz kropki maksymalnie 4 liniami.

Kto powiedział, że nie można wyjść poza obręb 9 kropek?

Kto powiedział, że trzeba przecinać centralnie kropki?

Kto powidział, że linia ma być cieńka?