CEDET Warszawa

CeDeT
One of the historical buildings in Warsaw. Designed in 1948 Zbigniew Ihanatowicz i Jerzegy Romański. Opened in 1951.
On 21st Sept 1975 burned within few hours. Rebuilt and it served its clients again.
CeDeT was purchased by Immobel in 2014.
Revistalization and design of the new office building were prepared by AMC - Andrzej Chołdzyński i AMC - Andrzej Chołdzyński and RKW Rhode Kellermann Wawrowsky.

From the original building only the concrete construction was left. It is the only one thing left from the original project from 1948.
The other two
Below, you will find selection from the larger portfolio.
Project for: for KW Rhode Kellermann Wawrowsky.

CeDeT.

Jeden z historycznych budynków Warszawy.
Zaprojektowany po praz pierszy w 1948 przez Zbigniewa ihanatowicza i Jerzego Romańskiego. Otwarty w 1951 roku. 21.09.1975 spłonąl w zaledwie w ciągu paru godzin. Odbudowany, ponownie slużył swoim klientom.

W 2014 CeDeT został kupiony przez Immobel. Projekt nowego CEDTu został przygotowany przez dwie pracowanie:
AMC - Andrzej Chołdzyński i RKW Rhode Kellermann Wawrowsky.

Z oryginalnego budynku pozostała tylko betonowa konstrukcja.
Wokół niej odbudowano budynek. Pozostałe dwa budynki zostały wyburzone a na ich miejscu stanął nowoczesny biurowiec o szklanych ścianach.

CeDeT został oddany do użytkowania w maju 2018 roku.

Poniżej zamieszczam wybrane fotografie z większej całości.

Portfolio wykonane dla: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky.

Scroll Up